Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
zamknij

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.volpex.com.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.volpex.com.pl jest prowadzony przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowe VOLPEX Piotr Wolak
ul. Lwowska 131
33-300 Nowy Sącz
NIP 734-003-85-31
Regon 490454550

3. Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Handlowe VOLPEX Piotr Wolak
ul. Lwowska 131
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 663 928 492
e-mail: biuro@volpex.com.pl

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.volpex.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty.

6. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  

II. Procedura składania i realizacji zamówień

7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

8. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

10. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (np. brak towaru bądź sprzedaż produktu w tym samym czasiew jednym z naszych oddziałów), firma P.H.VOLPEX o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

13. Zamówienia przed ich realizacją można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.volpex.com.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa klient. Podane koszty przesyłki dotyczą wyłącznie terenu Polski.

15. Firma P.H. VOLPEX wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
  

III. Reklamacje

16. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

17. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

18. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór stanowi załącznik numer jeden do niniejszego regulaminu. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty .

19. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.

20. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu.
  

IV. Postanowienia końcowe

21. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

22. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednio przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


Załączniki:
Oświadczenie o prawie odstąpienia

 

W naszej hurtowni przyjmujemy nieodpłatnie:

- zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co sprzęt sprzedawany,

- zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy, tego samego rodzaju i pełniące te same funkcje co sprzęt dostarczany przez dystrybutora,

- zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 


Sprzęt zużyty możesz również nieodpłatnie zostawić:

SITA SVEZ  Nowy Sącz, ul. Jana Pawła II 37
EKO „SKORPION” S.C. ul. Jana Pawła II 25