Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
zamknij

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.volpex.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.volpex.pl jest prowadzony przez firmę:

Przedsiębiorstwo Handlowe VOLPEX Piotr Wolak

ul. Lwowska 131

33-300 Nowy Sącz

NIP 734-003-85-31

Regon 490454550

3. Adres do korespondencji:

Przedsiębiorstwo Handlowe VOLPEX Piotr Wolak

ul. Lwowska 131

33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 477 02 52

e-mail: sklep@volpex.pl

4. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.sklep.volpex.com.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty.

6. Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

II. Procedura składania i realizacji zamówień

7. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie". By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

8. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych.

9. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

10. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 10:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia (np. brak towaru bądź sprzedaż produktu w tym samym czasie w jednym z naszych oddziałów), firma P.H.VOLPEX o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

13. Zamówienia przed ich realizacją można odwołać tylko za pomocą poczty e-mail lub telefonicznie.

14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.volpex.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Koszt dostarczenia przesyłki pokrywa klient. Podane koszty przesyłki dotyczą wyłącznie terenu Polski.

15. Do realizacji zamówienia towaru o stanie zerowym lub produktu zamówienie wymagany jest kontakt z obsługą sklepu w celu potwierdzenia lub odrzucenia możliwości realizacji zamówienia. 

16. Firma P.H. VOLPEX wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

17. Przy wyborze wysyłki "odbiór w sklepie" prosimy o wcześniejszy kontakt z pracownikiem.

III. Reklamacje

 

18. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

19. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.

20. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014, kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie, którego wzór stanowi załącznik numer jeden do niniejszego regulaminu. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

21. Zwrot środków za zakupiony towar jest dokonywany w przeciągu 14 dni, lecz wstrzymujemy się ze zwrotem środków do czasu otrzymania towaru.

22. Zgodnie z art. 34 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, za towar zwracany klient ponosi koszty zwrotu. 

23. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT, paragonu) oraz opisać przedmiot reklamacji.

24. W przypadku reklamacji towaru, warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu.

25. Ograniczeniem odstąpienia od umowy (zakupu) jest objęty towar wyprodukowany wg. specyfikacji klienta lub wyraźnie zindywidualizowany np. ucinanie pasa z rękawa na podany wymiar.

 

IV  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że

26. Administratorem Danych Osobowych jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE VOLPEX wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lwowska 131, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7340038531, REGON: 490454550 oraz adres poczty elektronicznej: rodo@volpex.pl

27. Administrator przetwarza dane osobowe w celach:

-     świadczenia usług elektronicznych: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter w Sklepie Internetowym udostępnienia Sklepu Internetowego w celu sprzedaży produktów oferowanych przez

-    -Administratora -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-    -marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes

A   -administratora – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-    -Rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-    -Wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

28. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą lub w celu świadczenia usługi przez Administratora;

Użytkownik, aby zawrzeć Umowę z Administratorem, w tym aby skorzystać z którejś ze świadczonych przez Administratora Usług Elektronicznych, zobowiązany jest do wyrażenia odpowiedniej zgody na przetwarzanie danych osobowych i akceptacji niniejszego Regulaminu, a następnie podania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy lub świadczenia usługi. W przeciwnym wypadku Umowa nie będzie mogła zostać zawarta.

29. Odbiorcami danych osobowych będą:

-     podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora w celu obsługi Sklepu Internetowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora;

-     podmioty świadczące usługi dostawy produktów,

-     na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

30. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

31. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

32.    W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

33. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Stosowane przez Administratora cookies są bezpieczne dla urządzenia końcowego Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkownika wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować świadczoną usługę indywidualnie do każdego Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisaną wartość. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Administrator wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

-    - Konfiguracji strony internetowej Sklepu Internetowego :

-    - dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego;

-    - rozpoznania urządzenia Użytkownika oraz jego lokalizacji i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

-    - zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

-    - uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Sklepie Internetowym;

     - utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie

-     Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

-    - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Sklepu Internetowego, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;

-    - optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora;

-    - dostosowania zawartości Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu Internetowego. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-    - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Sklepu Internetowego, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;

-    - zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu Internetowego,

-     świadczenia usług reklamowych.

34. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Sklepie Internetowym.

V. Postanowienia końcowe

 

35. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie tych danych dla celów marketingowych i ewidencyjnych, tylko na potrzeby Sprzedającego. Kupującemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

36. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty.

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą mieć odpowiednio przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

Załączniki:

Wzór formularza odstąpienia od umowy w załączniku

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oświadczenie o prawie odstąpienia

 

W naszej hurtowni przyjmujemy nieodpłatnie:

- zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje co sprzęt sprzedawany,

- zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych w miejscu dostawy, tego samego rodzaju i pełniące te same funkcje co sprzęt dostarczany przez dystrybutora,

- zużyty sprzęt pochodzący z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

Sprzęt zużyty możesz również nieodpłatnie zostawić:

EKO „SKORPION” S.C. ul. Jana Pawła II 25