ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator")


VOLPEX sp. z o.o. (dawniej: P.H. VOLPEX Piotr Wolak) wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Lwowska 131, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343638958, REGON: 528222358 oraz adres poczty elektronicznej: rodo@volpex.pl

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Zakładając Konto użytkownika zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji Twoich zamówień Podstawa przetwarzania:

¾     Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

¾     Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

¾     Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

¾     Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

¾     Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na:

¾   przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych

¾   badaniu satysfakcji klientów

Podanie danych:

Dobrowolne, w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy Skutek niepodania danych:

¾      brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie

¾      brak możliwości korzystania z usług Sklepu

¾      brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie 

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

¾      przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych

¾      ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony

¾      cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

¾     dostępu do Twoich danych osobowych

¾     ich sprostowania

¾     usunięcia

A także prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

¾     przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora)

¾     jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

¾     są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)

¾     umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Sklepu

¾     nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

¾     usunąć pliki cookies

¾     blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

¾     zapamiętywania informacji o Twojej sesji

¾     statystycznym

¾     udostępniania funkcji Sklepu

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

¾      podmiot realizujący dostawę towarów

KONTAKT Z ADMINISTRATOREMW razie pytań dotyczących Polityki Prywatności lub chęci skorzystania ze swoich uprawnień zapraszamy do kontaktu: rodo@volpex.pl